Hoitajan Puhelinneuvonnan Tukijärjestelmä
 

Hoitajan Puhelinneuvonnan Tukijärjestelmä on avoterveydenhuollon ja päivystyspoliklinikoiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön luotu professionaalinen WWW-pohjainen tukiohjelma. Hoitajat hyödyntävät Tukiohjelmaa ohjeistaessaan potilaita ja arvioidessaan heidän vaivojaan puhelimessa. Tukiohjelman lääketieteellinen tietosisöltä ja ohjelman rakenne on luotu juuri potilaspuhelinkontakteja varten. Järjestelmä helpottaa ja yhdenmukaistaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden hoidon tarpeen ja sen ajankohdan arviointityötä sekä tukee hoitajaa hänen p/auml;ätöksentekoprosessissaan. (vrt. Hoitotakuu 2005)

Laadukkaan puhelinneuvonnan takaa:
1. Neuvontaa antavan terveydenhuollon ammattilaisen riittävä tietomäärä
2. Neuvontaa antavan terveydenhuollon ammattilaisen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot
3. Puhelinneuvonnan tasalaatuisuus organisaation sisällä


Tulemme mielellämme Teille esittelemään Hoitajan Puhelinneuvonnan Tukiohjelmaa.

Yhteistietomme ovat:

Doctoradvice Oy
LT Pirkko Hyrynkangas-Järvenpää
Toimitusjohtaja
gsm 040 830 5536
pirkko.hyrynkangas@icloud.com
 


Kirjaudu sisään Hoitajan Puhelinneuvonnan Tukijärjestelmään.© Copyright 2006-2012 Doctoradvice Oy. Puhelintuki.com teknologian tarjoaa Cadweiser Oy.